Üniversite ve Endüstri İş Birlikleri

Üniversitelerin akademik faaliyeti dışında gerçekleştirdikleri bilimsel üretimin ya da çıktının teknolojiye, teknolojinin ise ürüne dönüşmesi esastır. Bu denklem sosyal bilimler açısından sosyal inovasyonun ve yaratıcı düşüncenin sosyal sorunları çözmesi, toplumsal fayda sağlaması ve kamu yararı üretmesi boyutuyla önem arz eder. Bu bağlamda üniversite ve endüstri iş birliği Fenerbahçe Üniversitesi’nin merkezinde yer alan bir vizyon ve misyondur. 

Güçlü tarihsel arka plan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sahip olduğu alt yapı ve üst yapı olanaklarıyla birlikte büyük bir camianın ördüğü ulusal ve uluslararası toplumsal ağ ve Türkiye’nin en büyük sağlık ve eğitim gruplarından biri olan Medicana ile yaptığı iş birliği ve güç birliği öğrencilerimize müthiş bir endüstri ve iş dünyasında pratik yapma, öğrendiği bilgiyi uygulayabilme, staj yapma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları sunmaktadır. 

Bunun dışında güçlü akademik kadrosunun lisans ve lisans üstü düzeyde öğrencilerin de katılımıyla teknoloji transfer ofisimiz, tematik kuluçka merkezlerimiz ve girişimcilik kulüplerimiz vasıtasıyla iş dünyası ve endüstri ile okudukları alanların önemli sektörleri ve firmalarıyla araştırma ve proje bazlı çalışmalar üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında tesis edilmektedir.