Çift Anadal ve Yandal İmkanı

Çift Anadal                                                                       
Fenerbahçe Üniversitesi, iki bölüm birden okuyup iki diploma ile mezun olmak isteyen öğrencilerine çift anadal imkânı ile farklı alanlarda eğitim alma fırsatı sağlamaktadır.                           

Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili fakülte dekanlıklarına yapılır. 

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,25 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’de bulunan öğrenci çift anadal programına başvurabilir.  

Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise; dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.                           

Yandal                                                 
Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarının yanında kendilerine destek olması için tamamlayıcı bir bölümde yandal yaparak üniversiteden mezun olma şansına da sahiptirler.

Tüm bu olanaklara ek olarak Fenerbahçe Üniversitesi, tüm öğrencilerine bölümler arasında yatay geçiş yapma imkânı ve aday öğrencilere istedikleri bölüme dikey geçiş yapma fırsatı sağlamaktadır.                                                                   

Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az  2,50 olması gerekir. 

Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.