BAŞVURU İŞLEMLERİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çabalarını desteklemek amacıyla 2019 yılında kurulan bir merkezdir. Uluslararası araştırma kurumları ve saygın üniversiteler ile iş birlikleri geliştirmek, uluslararası öğrencilere ulaşmak ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin küresel varlığını ve prestijini artırmak, merkezin görevleri arasındadır. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin ortaya koyduğu uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, üniversitemizin öğrencileri ve çalışanları ile yurtdışındaki üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki grubun da entelektüel, akademik ve kültürlerarası paylaşım yapmalarını ve yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlayan çeşitli öğrenme fırsatları yaratmayı hedeflemektedir. Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki lisans eğitim programları, uluslararası öğrencilere açıktır. 

Küreselleşme sürecinin, eğitim ve AR-GE kalitesini yükselttiği ve bu sürecin öğrenme kültürünü, yaratıcılığını ve üretimini desteklediği inancıyla üniversitemiz, öğrencilerine yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi’nin tüm akademik bölüm ve programları, Bologna Süreci esas alınarak hazırlanmıştır.  

Öğrenci hareketliliği ve yeterliklerin uluslararası alanlarda tanınmasını sağlamak amacıyla, program ve müfredatımız, uluslararası yeterlilikler çerçevesine dayanılarak hazırlanmıştır.