Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - Türkçe

Günümüz bilgi toplumunda açık ve rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin, ekonomik varlıklarını sürdürebilmelerinin yanı sıra ahlaki ve etik sorumluluklarını yerine getirmeleri oldukça önem teşkil etmektedir. Bu rekabet ortamında kurumların; paydaşları ile ilişkilerini düzenlemeleri, rakiplerinden ayrılmaları, marka sadakati oluşturmaları, sosyal sorumluluk kampanyaları tasarlamaları vb. iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinlerinden yararlanmaları gerekmektedir.

Günümüz bilgi çağının gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü; birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarını bütünleşik bir eğitim kapsamında bir araya getirmektedir. Bölümümüz; geleneksel medya ve yeni medya iletişim araçlarını kullanabilen, medya planlama stratejisi geliştirebilen, sosyal medya yönetimi yapabilen, kriz, itibar, imaj ve marka yönetim süreçlerine liderlik edebilen, yaratıcı ve girişimci iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün eğitim anlayışı; eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen, takım çalışmasına yatkın ama aynı zamanda bağımsız çalışabilen, etik değerler konusunda bilinçli, özgüveni yüksek, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden, üretken öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Güçlü akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilerine çift anadal ve yandal imkanları sağlayan, iş birlikleri ve staj eğitimleri ile deneyim kazandıran Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası özel kurumların iletişim departmanları, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler gibi çok çeşitli yelpazede istihdam olanağına sahip olmanın yanı sıra istedikleri takdirde yüksek lisans eğitimlerine devam ederek akademik kariyerlerini geliştirme olanağına sahip olabileceklerdir.


Radyo, Televizyon ve Sinema - Türkçe

Günümüzde, özellikle sinema ve televizyon endüstrilerinin faaliyet alanlarının genişlemesi, dijital platformlara uygun içeriklerin üretilmesini ve düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, alana özgü teorik birikime ve mesleki yeterliliğe sahip, nitelikli yapım ve yayın elemanı ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; farklı disiplinlerle bağlantı kurabilme, alanın ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme, radyo, televizyon ve sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme gibi çeşitli alanlarda temel bilgi birikimine ve donanımına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz bilgi çağının gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; temel olarak sanatsal, toplumsal ve  ekonomik gelişmelerle radyo, televizyon ve sinema alanı arasındaki ilişkinin kurulmasına olanak sağlayan bütünleşik bir eğitim planı sunmaktadır. Bölümümüz; kamera, mikrofon, yayın mikseri gibi alana özgü araçları yetkin şekilde kullanabilen, çeşitli platformlar için içerik üretimi yapabilen, kurgu tekniklerine hakim, yaratıcı ve girişimci iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Televizyon ve Sinema Bölümü’nün eğitim anlayışı; eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden, üretken ve özgüvenli bireyleri yetiştirmek üzerine kuruludur.

Güçlü akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilerine çift anadal ve yandal imkanları sağlayan, iş birlikleri ve staj eğitimleri ile deneyim kazandıran Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz; televizyon kuruluşları, radyo kuruluşları, sinema kuruluşları, dijital yayın kuruluşları gibi çeşitli alanlarda istihdam olanağına sahip olmakla birlikte istedikleri takdirde yüksek lisans eğitimlerine devam ederek akademik kariyerlerini de geliştirme imkanına sahip olacaklardır.


Yeni Medya ve İletişim - Türkçe

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medya ortamları dijital medyaya evrilmiştir. Dijital medya aracılığıyla bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir duruma gelmesi de yeni medya alanındaki uzmanlaşmayı her geçen gün daha önemli kılmaktadır. Bu nedenle, günümüz iletişim uzmanlarının geleneksel medya ortamlarının yanı sıra çevrimiçi platformlarda içerik üretimi ve yayıncılık konusunda da yetkin olması beklenmektedir. 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü; geleneksel medyanın yanı sıra bilişim teknolojilerinin şekillendirdiği farklı medya alanlarını da kapsayan zengin bir eğitim müfredatına sahiptir. Dijital medya alanında kuramsal ve uygulamalı olarak eğitim veren bölümümüz,yeni medya araçlarını yetkin şekilde kullanabilen, sosyal medya yönetimi yapabilen, çevrimiçi platformlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, yaratıcı ve eleştirel düşüncenin önemini benimsemiş ve sektörün dinamiğini yakalamış girişimci iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nün eğitim anlayışı; teknolojik gelişmeleri takip eden, değişen ve gelişen alan literatürüne hakim, iletişim biliminin temel kuramları ile yeni medya uygulamalarını analiz edebilen, yeni geliştirilen platformların özellikleri ve kullanım amaçları konusunda yetkin araştırmalar gerçekleştirebilen, özgüveni yüksek ve üretken öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır..

Güçlü akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilerine çift anadal ve yandal imkanları sağlayan, iş birlikleri ve staj eğitimleri ile deneyim kazandıran Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; gazete, radyo ve televizyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, sivil toplum kuruluşları, dijital medya kuruluşlarında istihdam olanağına sahip olabilecek ve istedikleri takdirde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyerlerini geliştirme imkanı sağlayabileceklerdir.