Antrenörlük Eğitimi - Türkçe

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, geniş vizyona sahip, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir eğitim yaparak egzersiz ve spor konularında topluma liderlik yapacak gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Müfredatımız gelişen teknoloji ve birlikte getirdiği toplum sağlığını tehdit eden hareketsizlik sorunlarına çareler arayan, zinde toplum oluşumuna katkı sağlayan ve başarılı sporcuların yetişmesinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin sistematik olarak verildiği konulardan oluşmaktadır. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları; sağlığın geliştirilmesi ve zindelik konusunda gerekli donanıma sahip, gelişen teknolojiye paralel olarak çalışmalarını planlayabilen ve hayata geçirebilen, spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu yetiştirilmesinde antrenör olarak katkı sağlayan nitelikli bireylerdir. 

Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunları; Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında, spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş ve özelliklere sahip gruplarda çalışabilecek donanıma sahip antrenör, kondisyoner ve spor performans analistleri olarak istihdam edilebilmektedirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü müfredatında Antrenman Bilgisi, Anatomi, Fizyoloji, Motor Gelişim, Motor Öğrenme, Spor Yaralanmaları ve Korunma Yöntemleri, Antrenman Biliminde Testler gibi ana derslerin yansıra Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Su Sporları, Raket Sporları ve Mücadele Sporları kapsamında birçok farklı branşta kuramsal ve uygulamalı dersler, ve bu derslerin devamında öğrencilerin bu branşlar arasından seçecekleri ve mezuniyet sonrası yetkin olacakları antrenörlük dalına özel uzmanlık ve antrenörlük uygulaması dersleri yer almaktadır.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Türkçe

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, gelişen spor dünyası için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, aynı zamanda da kendine güvenen, özgür ve demokratik düşüncelere sahip, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış her zaman Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olan öğretmen adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Spor, günümüz dünyasının en önemli sosyal olgularından biridir. Spor, toplumun gelişmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirilmesinde de eğitimin en önemli araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Ekip bilincini ve birlikte çalışma, birlikte paylaşım alışkanlığının geliştirilmesi insanların yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlar. Bunların dışında eşitlik fikrinin gelişmesine, başkalarının hakkına saygı göstermeye, düzenli çalışmaya, sistemli hareket etmeye, planlama ve değerlendirme yetisi kazanmaya, yaşama etkili rasyonel ve dengeli bir biçimde uyum sağlamaya da yarar. Toplum sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra genç nüfus potansiyeline sahip bir ülke olmamız nedeni ile beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş eğitimci ihtiyacı baş döndürücü bir hızda artmaktadır. Sporun bu potansiyel gücünün bilincinde olarak Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Bölümü, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda geleceğin nitelikli Beden Eğitimi ve Öğretmenlerinin yetiştirilmesi için her türlü teknolojik ve bilgi donanımına sahiptir. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, ayrıca üniversitelerde akademik kadrolarda, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, özel spor tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yerel yönetimlerde görev yapabilmektedirler.


Egzersiz ve Spor Bilimleri - Türkçe

Bireylerin fiziksel ve psikolojik niteliklerine uygun egzersiz programları hazırlayabilen fitness uzmanları, teknik donanıma sahip ölçme ve değerlendirme yapabilen, antrenman ve yarışmalar sırasında gözlem yaparak teknik direktöre ve antrenöre anlık raporlar hazırlayabilen analistler, sporcuların kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon gibi özelliklerini geliştirmek üzere planlama ve uygulama yapan kondisyonerler, yaralanmalardan korunma, ilk yardım ve rekondisyon hizmetlerini sunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir. 
Bu bölüm mezunlarının çalışma alanları; Gençlik Spor İl Müdürlükleri, spor kulüpleri, fitness merkezleri, üniversitelerin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıkları ve spor tesisleridir.


Spor Yöneticiliği - Türkçe

Spor Yöneticiliği Bölümü'nde, çok yönlü, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir eğitim ile küreselleşen spor endüstrisi ve iş hayatında farklı iş alanlarına uyum sağlayabilen gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Müfredatımız hızla değişen endüstrinin en önemli konularına göre şekillenmiş olup; spor yoluyla kalkınma, spor ve serbest zaman ekonomisi, spor uzmanlığı, egzersiz, sağlıklı yaşam ve mutluluk, çeşitlilik yönetimi, spor iletişimi, spor menajerliği, sporda yetenek seçimi, sponsorluk, pazarlama stratejileri, fitness merkezleri yönetimi, bilişim teknolojileri, spor ve sosyal medya, spor yarışmaları analizi, oyunsallaştırma ve oyun temelli öğrenme, espor etkinliği yönetimi, davranış bilimleri, spor psikolojisi, spor ve sinirbilim, sporda stratejik insan kaynakları gibi yenilikçi (inovatif) ve farklı birçok dersi bünyesinde bulundurmaktadır.

Bölüm öğrencileri ilk senelerde sahadan güncel örneklerle teorik ve çok disiplinli derslerin ağırlıklı olduğu bir eğitim almakta, dördüncü dönemden itibaren kurumsal sosyal sorumluluk, uzmanlık dersleri ve kamp eğitimi ile birlikte uygulama dersleri ön plana çıkmaktadır. Okudukları süre boyunca isterlerse öğrenci değişim programları ile, yurtdışındaki üniversitelerde de bir veya iki dönem ders alabilirler, staj yapabilirler. Öğrenciler dördüncü sene ise, kendi istedikleri dersleri seçerek uzmanlaşabilecekleri alanlara yönelmekte, sene boyunca süren proje ve tez çalışması, işyeri eğitimi ve uygulamaları ile profesyonel iş yaşamına adım atmaktadırlar.

Donanımlı öğretim üyesi kadrosu ve alan uzmanları ile teorik ve uygulamalı bilgileri geniş bir perspektif içinde öğrencilerimize aktarıp, başta Fenerbahçe Kulübü ve teşekkülleri olmak üzere spor sektöründeki önemli ve saygın kurumlarda öğrencilerimize uygulama, staj ve iş imkanları yaratmaktayız. Öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirdikleri, hayatlarının en önemli ve belirleyici süreci olan üniversite deneyimleri ve kariyer yolculuklarında onlara rehber oluyor ve kendilerine özgün bir yol haritası çizmelerinde destek veriyoruz.