Eczacılık - Türkçe / İngilizce

Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden farklı farmasötik tipte ilaçların hazırlanarak hastaya sunulması, ilaç analizlerinin yapılması, ilacın akılcı ve güvenli kullanımının ve farmakolojik etkisinin devamlılığının sağlanması, ilacın etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların ilgili birimlere iletimine ilişkin faaliyetleri yürüten, sağlık hizmeti sunan bir meslektir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2015 Yılında onaylanan ve Eczacılık Fakültelerinin asgari eğitim koşullarını sağlamak üzere hazırlanan Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)’na göre eğitim-öğretim yapacak olan Fakültemiz, sağlık bakımı sunan, doğru karar veren, etkin iletişim kuran, lider niteliği taşıyan, yöneticilik vasıfları olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen, öğretici , girişimci ve araştırmacı 9 üstün niteliğe sahip, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültemizin amaçları içinde; eğitim-öğretim odağı ve iş dünyasına hazırlama açısından Medicana Sağlık Grubu işbirliği ile Hasta Odaklı Eczacı ve İlaç Endüstrisi Odaklı Eczacı yetiştirmek bulunmaktadır 

Eczacılık Fakültesi öğrencisi mezuniyet şartlarından biri 300 AKTS ağırlığında bir programı tamamlamak, diğeri ise Bologna esaslarına göre asgari 6 ay eczacı sorumluluğunda stajın (eczane, hastane, sanayi) yapılmasıdır.

Medicana Sağlık Grubu Hastanesinde staj imkânı sunmayı amaç edinen Fakültemizde yapılacak hasta odaklı eğitim-öğretim ile yetişecek mezunların Medicana Sağlık grubunda “Klinik Eczacılık” hizmeti vermesi sağlanacaktır. 

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimize İlaç Endüstrisi ile yapılacak protokoller kapsamında staj imkânı sunulurken, son sınıfta yapacakları sanayi odaklı Mezuniyet projeleri ile Ar-Ge, üretim, kalite yönetimi, ruhsatlandırma gibi sektöre yönelik donanıma sahip olmaları sağlanacaktır. 

Öğrencilerimiz ayrıca 4. sınıfta seçecekleri alan dersleri paketi (Farmasötik Bakım, Sanayi AR-GE, Fitoterapi) içerisinde alacakları eğitim ve uygulamalar ile ilgili alana yönelme imkanı bulacaklardır. Bunun yanında bilim insanı olma hevesi ve donanımına sahip öğrencilerimize öğretim üyelerimizin araştırmalarında rol verilerek akademide kalmaları Akademisyen Eczacı olma konusunda destekleneceklerdir.

Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tercih eden gençleri son teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlar, deneyimli ve güçlü ve bilimsel başarıları ile tanınan ve güçlü bir akademik kadro ile mesleki anlamda olduğu kadar, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmiş bir gelecek beklemektedir