Ağız ve Diş Sağlığı - Türkçe

Ağız ve Diş Sağlığı programı; diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrencilerin, mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan öğrenmeleri sağlanmaktadır. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamalara dayanmaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş, diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olan öğrenciler; diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda, özel veya kamu kuruluşlarında ve hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedirler.