Anestezi - Türkçe

Anestezi programı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Anestezi programının amacı; cerrahi operasyonlar öncesi hastayı ameliyata hazırlayan, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, hasta takibini gerçekleştiren ve ameliyat sonrası hasta uyanma sürecini takip ederek kontrollerini sağlayan, uluslararası standartlarda mesleki yeterliklere sahip, nitelikli, ekip uyumu içinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, meslek etiği ilkelerini kavramış “Anestezi Teknikerleri” yetiştirmektir.

Anestezi programından mezun olan öğrenciler; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma (derlenme) odası, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilmektedirler.