Diyaliz - Türkçe

Diyaliz programı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Diyaliz programının amacı; Diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve hasta yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren “Diyaliz Teknikeri” yetiştirmektir.

Diyaliz programından mezun olan öğrenciler; resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde çalışabilmektedirler.