İlk ve Acil Yardım - Türkçe

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetlerini veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personelidir.

Programın mezunları kamu ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında, 112 acil yardım istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde ile ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her türlü kurumda çalışabilirler. 

İlk ve Acil Yardım programında eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" ya da “Paramedik” unvanı verilir.