Radyoterapi - Türkçe

Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

Programın öğrencileri aldıkları eğitimle, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazanırlar. 

Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle radyoterapi teknikerlerinin istihdam alanları geniştir. Mezunlar, bu kurumlarda kolayca iş bulabilmektedir.

Bu programdan eğitim alarak mezun olan kişilere “Radyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.