Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Türkçe

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. 

Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Uzman hekimlerin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri, ayrıca üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. 

Programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı verilmektedir.

hamilelik belirtileri gebelik hesaplama hamilelik hesaplama hafta hafta gebelik