Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Türkçe

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, son yıllarda en çok ilgi duyulan ön lisans programlarından biridir. 

Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan eleman yetiştirmektir. 

Eğitim süresince öğrenciler temel tıp bilimleri dersleri yanında ağırlıklı olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin gibi mesleki dersleri alır, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar. 

Mezunlar kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ve tahlil yapılabilen tüm tıbbi laboratuvarlarda, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışırlar. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yaparlar.