Ortopedik Protez ve Ortez - Türkçe

Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri; el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da orteze yönelik biomekanik ayarları yapabilme gibi görevlerden sorumludur.

Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri olmak isteyen adayların; el ve parmak becerisi ile şekil ve uzay ilişkilerini algılama yetenekleri yüksek, titiz ve dikkatli bireyler olmaları gerekir. 
Ortopedik Protez ve Ortez teknikerleri hastanelerde “sağlık teknikeri” ünvanı ile görev alarak hastanelere ait rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışmaktadırlar. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Ortopedik Protez ve Ortez teknikerlerinin kendi işyerlerini açma imkânı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki yetişmiş personel ihtiyacı giderek artmaktadır.

Ortopedik Protez ve Ortez programında öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta ve bir yaz stajı yapmaktadırlar. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları durumda; biyomedikal mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ortez-protez lisans programlarına dikey geçiş yapmaya hak kazanabilirler.

Ortopedik Protez ve Ortez programında öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta ve bir yaz stajı yapmaktadırlar. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları durumda; biyomedikal mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ortez-protez lisans programlarına dikey geçiş yapmaya hak kazanabilirler.