Patoloji Laboratuvar Teknikleri - Türkçe

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, vücut sıvıları ve dokularının mikro ve makro incelemesini yapan sağlık teknikerlerini yetiştiren bir programdır. Hastalıkların teşhisinde en son teknoloji ve tekniklerinin kullanıldığı bu programda, tam donanımlı patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yer tutmaktadır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunlarının çalışma alanları çeşitli dokular üzerindedir. İnsan vücudundan alınan bir doku, organ ya da sıvıyı çıplak gözle ya da mikroskop vb. cihazlar ile inceleyip hastalık işaretlerini saptamaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar birçok sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan patoloji laboratuvarlarında sağlık teknikeri olarak görev yapmaktadırlar. Teknikerler doku kesit işlemi için su banyosu hazırlayıp, doku takiplerini yapmakta, insanlardan alınan dokuları incelemekte, farklı niteliklere sahip olan dokuları bloklayıp kesit almaktadırlar. Doku bloklarından yapılan kesitleri boyayıp, doku numuneleri mikroskopta incelemekte ve normal ve anormal hücreleri ayırmaktadırlar. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan araç, gereç ve cihazların dezenfeksiyonunu yaparlar. Cihazların bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirip, lamların ve doku bloklarının arşivini yapmaktadırlar.

Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, üniversite, kamu ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarlarında, özel patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültelerinin histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında çalışırlar.