DENKLİK İŞLEMLERİ

DENKLİK BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

TC Yükseköğretim Kurumunun belirlemiş olduğu kurallar neticesinde, uluslararası öğrenci statüsünden yararlanarak ön lisans/lisans programlarına kayıt yaptıran ve yurt dışında lise eğitimini tamamlayan her öğrencinin aldığı diplomanın Türk lise diplomasına eşdeğer olduğunu gösteren bir ‘Denklik Belgesi’ alması gerekmektedir.

Lise diplomanızın, Türk Lisesi Diplomasına denkliğini doğrulayan “Denklik Belgesi”, ülkenizdeki Türk Elçiliğinden veya geldikten sonra Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temin edilebilir.

Denklik belgesi alınabilmesi için lise diploması ve bütün seneler için lise transkript belgelerinin asıllarının üzerinde apostil mührü olması gerekmektedir.

Apostil mührü alınabilen ülkeler listesini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Genelgeler/Apostil%20Tasdik%20%C5%9Eerhine%20Taraf%20%C3%9Clkeler.pdf

Eğitim aldığınız/yaşadığınız ülke apostil veren ülkeler arasında bulunmamakta ise; lise diplomanızın ve lise transkriptlerinizin asılları için ülkenizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığından ve Dış İşleri Bakanlığından ya da Türkiye’de bulunan Büyükelçiliklerinden resmi onay mührü almanız gerekmektedir.

Apostilli veya mühürlü belgelerinizle  Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Ataşeliklerinden denklik belgenizi temin edebilirsiniz. Yurt dışında bulunan eğitim ataşeliklerinin listesi aşağıdaki linkte verilmektedir.

https://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-temsilciliklerimiz/icerik/27

Eğitim aldığınız/yaşadığınız ülkede TC Milli Eğitim Bakanlığı Ataşeliği birimi bulunmamaktaysa, apostil yaptırdığınız veya mühür aldığınız belgelerinizle beraber Türkiye’ye gelip TC Milli Eğitim Bakanlığı Denklik birimlerine başvuru yapılmalıdır. Türkiye’de yapacağınız denklik başvurusu ile ilgili Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü sizlere yardımcı olacaktır.