Beslenme ve Diyetetik - Türkçe

Ülkemizde 50 yıllık bir geçmişi olan diyetisyenlik, yüzyılın en prestijli mesleklerinden biridir. Günümüzde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların tedavisinde diyetin önemi çok iyi anlaşılmıştır. 

Diyetisyenler, anne karnından başlayarak büyümenin sağlanmasında, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların tedavisinde bilimsel verileri kullanarak beslenme ve diyet önerileri yapan, programlar geliştiren, toplumu beslenme konusunda bilinçlendiren meslek grubudur. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz iletişimi güçlü, yaratıcı, üretken, bilimsel açıdan donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünen, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterliliğe ve duyarlılığa sahip, etik ilkelere ve evrensel değerlere bağlı, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan öğrencilerimize “Diyetisyen” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız öncelikli olarak sağlık hizmeti verilen hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde, tıp merkezlerinde çalışmakta,  çocuk diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, bariatrik cerrahi diyetisyenliği gibi alanlarda özelleşmekte, ayrıca toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda, besin endüstrisinde, spor kulüp ve merkezlerinde, okullarda, kreşlerde, yaşlı bakım evlerinde, fabrikalarda, otellerde, araştırma geliştirme merkezlerinde, ilaç firmalarında ve serbest diyetisyen olarak kendi danışmanlık ofislerinde  çalışabilmektedirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü tercih eden gençleri son teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlar, deneyimli ve güçlü bir akademik kadro ile bilimsel anlamda olduğu kadar, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmiş bir gelecek beklemektedir.

hamilelik belirtileri gebelik hesaplama hamilelik hesaplama hafta hafta gebelik

Dil ve Konuşma Terapisi - Türkçe

Sağlık alanında en çok tercih edilen meslekler arasında yer alan bu bölümde eğitim alacak olan kişi; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel çalışılması konusunda yetkin, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık ekibinin profesyonel bir üyesidir. 


Bu meslek, teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunun sağlandığı, bireylerin dil, konuşma ve ses bozukluklarının önlenmesi için çalışmaların yapıldığı, biyomedikal bilimler, klinik dil bilimler, psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanı olarak tanımlanmıştır. 


Bu bölümden mezun olan kişilere Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı verilmektedir. Devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde kariyer imkânına sahiptir. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almaktadırlar. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili uzmanlarla birlikte oluşturdukları merkezlerde de hizmet sunmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedir.


Ebelik - Türkçe

Ebeler yaşama sağlıklı başlangıçta aile ve kadının yaşam ortağıdır. Dünya Sağlık Örgütü ebeyi, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Ebelik Bölümünden mezun olan öğrencilerimize “Ebe” unvanı verilmektedir.

Bölümümüz, ebelik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılmış, bilimdeki hızlı değişimlere ayak uyduran, birey aile ve toplumun değerlerine saygılı, ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunan, eleştirel düşünen, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek uygulamalarını kanıta dayandıran girişimci, uygulayıcı, eğitici ve lider ebeler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mezunlarımız, temel sağlık hizmeti verilen tüm kurumlar, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, yataklı tedavi kurumlarında doğum ve jinekoloji servislerinde, antenatal izlem yapılan servis ve polikliniklerde, yenidoğan servisleri, aile planlaması ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, infertilite kliniğinde, doğum öncesi eğitim sınıflarında ve serbest ebe olarak çalışabilirler. Çalıştıkları yerlerde yönetici, sorumlu ebe, klinik ebesi ve eğitimci ebe olabilirler. Ayrıca özel sağlık kabinleri ve hasta bakım evleri açarak mesleklerini serbest olarak yapabilirler. İsteyen ve gerekli koşulları sağlayanlar yüksek lisans yaparak öğrenimlerine devam edebilir ve üniversitelerde akademisyen ebe olarak görev alabilirler.

Sağlıklı nesillerin devamında aktif rol alacak geleceğin ebelerini yetiştirmek için, genç akademik kadromuz, geniş ve zengin seçmeli ders havuzumuz, laboratuvarlarımız ve uygulama alanlarımızla aramıza katılımınızı heyecanla bekliyoruz.


Ergoterapi - Türkçe

Ergoterapi, bireylerin yaşamları boyunca günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda bireylerin, toplulukların ve toplumların sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedef edinmiş uluslararası alanda tanınan bir sağlık mesleğidir. Dünyada köklü bir geçmişe sahip olan Ergoterapi Ülkemizde yakın zamanda gelişmeye başlamış ve yeni bir istihdam alanı oluşturmuştur.

Ergoterapi Bölümümüz bilimsel gelişmeleri takip eden, evrensel değerlere saygılı, bilgi, beceri ve iletişimi güçlü, etik kurallara bağlı, üretken, yenilikçi, vizyon ve misyon sahibi ergoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ergoterapist olarak fiziksel, duyusal, kognitif, mental vb. problemi olan her yaştan birey ile hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakım evlerinde ve daha birçok alanda çalışabilmektedir. 

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü olarak öğrencilerimize, Türkiye’de alanlarında yetkin akademisyenler tarafından eğitim verilmektedir. Eğitimimiz ayrıca yurt dışında ergoterapi alanında uzman olan öncü akadmisyen ve klinisyenler tarafından da sık sık desteklenmektedir.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Türkçe / İngilizce

Sağlık bilincinin artması ile beklenen yaşam süresi uzamıştır. Bu doğrultuda doğumdan ölüme kadar olan süreçte yapılacak tüm sağlık uygulamaları daha çok önem kazanmıştır. Tüm dünyada dikkat edilen sağlıklı ve uzun yaşam kavramı; koruyucu, tedavi edici ve performans geliştirici olan fizyoterapistlerin, aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek grubu haline gelmesine neden olmuştur.  

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü; her yaşta insan sağlığı için çalışan, hastaların ağrıyı yönetmelerine ve hastalıkların önlenmesine destek sağlayan, fonksiyonel kapasiteyi arttırmayı hedefleyen, koruyucu rehabilitasyon prensiplerini ve sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, araştırmacı, disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilen sağlık profesyonelleri olan fizyoterapistleri yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümümüzde temel bilgiyi edinmiş, klinik becerileri gelişmiş, analitik düşünme tutumu ile evrensel bilgiye ulaşıp, geliştirip yepyeni üretimlerde bulunabilecek, mesleki hak ve sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

İnsan sağlığına hizmet eden her meslek gibi kutsal bir anlamı olan fizyoterapistlik mesleğini seçecek gençler meslek yaşamlarında, yürüyemeyen bir bebeğin yürümeye başlaması, koşamayan bir sporcunun tekrar sahalara dönmesinin sağlanması ve elini kullanamayan bir felçli hastanın yazı yazması gibi mutluluklara da şahit olacaklardır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak Türkiye’de ve dünyada kullanılan, güncel teknolojiye dayalı cihazlardan oluşan donanımlı laboratuvarlarımızın yanı sıra araştırmacı, yenilikçi, üretken ve öğretme heyecanı ile dolu dinamik öğretim kadromuz ile çağdaş ve modern bir ortamda yetiştireceğimiz siz değerli gençleri bölümümüze davet etmekten mutluluk duyarız.


Hemşirelik - Türkçe / İngilizce

Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik; insan gereksinimlerini tanıyan, empati kurabilen, eleştirel düşünen, kendine güvenen, özverili, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı bilgiye ulaşarak bakımına yansıtan, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, bağımsız karar verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, hastalık halinde iyileştiren, ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. 

Nüfusun artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler, gereksinimlerin farklılaşması sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş ve hemşireliği çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir. 

Hemşirelik Bölümümüz; teknolojiyi ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşireleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrencilerimize “Hemşire” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız hastanelerde, diyabet, enfeksiyon, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, cerrahi, dahiliye, çocuk, psikiyatri, kadın doğum, ayaktan tedavi birimleri, eğitim ve kalite departmanlarında çalışabilirler. Aynı zamanda okullarda, kreşlerde, yaşlı bakım evlerinde, fabrikalarda, evde bakım, araştırma geliştirme merkezleri ve ilaç firmalarında da iş olanağı bulmaktadır.

Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü öğrenci odaklı yaklaşımı ve alanında deneyimli, yenilikçi, coşkulu akademik kadrosu ile bireysel ve mesleki gelişiminiz için doğru adrestir.