Fizyoterapi - Türkçe / İngilizce

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektördür. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısındaki artış, rehabilitasyon alanında Fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye eleman ihtiyacını da artmıştır. 

Fizyoterapi Programının amacı çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir. 
Programın mezunları, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde Fizyoterapi Teknikerleri olarak çalışırlar. 

Fizyoterapi Teknisyenleri çalıştıkları birimlerde, ilgili uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin gözetim ve denetiminde hastayı fizik tedaviye hazırlar, gerekli tedaviyi fizyoterapistlerin direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve cihazların bakımını yaparlar. Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere “Fizyoterapi Teknisyeni” unvanı verilir.