Eczane Hizmetleri - Türkçe

Eczane hizmetleri bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında bulunan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu program 2 yıldan ve 8 dönemden oluşmakta olup mezun olan kişilere “Eczane Teknikeri” ünvanı verilir ve sağlık teknikeri statüsünde görev yapar. Eczane hizmetleri programında eğitimleri boyunca teorik ve pratik pek çok dersin öğrenimini görmektedirler. Derslerin geneli Kimya ağırlıklıdır. Eğitim sürecinin tamamlanabilmesi için öğrencinin 8 haftalık eczane stajını da yapması gerekmektedir. Eczane hizmetleri mezunları, özel ve kamu eczaneleri, ilaç şirketleri ve depolarında çalışabilme imkanı bulmaktadır. 

Eczane ve ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan yardımcı teknikerlerin tamamıyla bilimsel bir ortamda eğitilmesi ve gerekli özelliklere sahip olan mesleki yetenekleri kazanmış olan personelleri yetiştirmek amacıyla oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, multi-disipliner araştırmaları zorunlu kılarak sağlık alanında kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu programı bitirenlerin;  

  • Eczane hizmetleriyle ilgili bilgilerin elde edilmesi hususunda bilgi sahibi olup, teorik ve pratik bilgileri kullanabilmesi, 
  • Sağlık alanındaki bilhassa eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyulan güncel verileri içeren kitapların, uygulamalardaki araç ve gereçleri, yeni teknolojileri kullanabilmesi, 
  • Reçete yazılan ilaçlarla alakalı başlıca sağlık algoritmalarını öğrenme ve kurumun beklentisine göre kendilerini geliştirebilmeleri, 
  • Eczacının sorumluluğunda, düzenli olarak verilerin kaydını yapmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi, 
  • Sağlıklı ve hasta bireylerin yapılarını ve fizyolojilerini bilerek toplumu akılcı ilaç kullanımı konusunda sevk etmeleri gerekmektedir.